2013. január 17., csütörtök

Hogyan éltek elődeink Mártély középkori falujában; Szent Adorjánban?

                 A falu első említése a Pápai tizedszedők jegyzékében szerepel 1335
          évben. Ekkor már templomos hely, a pap II. márka éves jövedelmet vallott
          be. Ez az összeg legalább 25 portát, halászházat jelentett. A falu lakói fő-
          leg halászatból éltek, még pedig igen jól. Az egyháznak lerótták a tizedet,
          földesuruknak a kilencedet, s még bőven maradt eladásra is a megtermelt
          javakból. A halon kívűl a tavaszi madártojás gyűjtése és a daru, ill. a kó-
          csagtoll összeszedése is nagyon jól jövedelmezett. (a Vásárhelyi piacra
          még az 1850-es években is szekérszám vitték a madártojásokat eladni.) A
          daru és kócsagtollakból pedig bármennyit el lehetett adni. Az ország szin-
          te összes lakosa ezeket tűzte a kalpagja mellé.  A kötegelt tollakat adó-
          ba is kérte a földesúr, hiszen ő is el tudta adni!
 


          
                          A páncélos vítéz, a nemesember, a főurak, a parasztok, mindenki
                        díszítette kalpagját a szép és nemes tollakkal                        


           Olvassuk el, hogy a Tisza halbőségéről mit írtak a középkori utazók: 


                           ( Galeotto Marzio, Mátyás király humanistája )   
                                                         
         Edward Brown angol utazó megfigyelése 1673-ban: "a Tisza Európa halban
         leggazdagabb folyója"

         A halat a középkori ember nagy tömegben fogyasztotta, hiszen sok volt a
         bőjti nap, s ilyenkor hús helyett csak halat ehetett.
         Már a biblia is írja: Mindazokból amelyek a vizekben élnek, ezeket ehetitek
         meg: aminek úszószárnya és pikkelye van a vizekben....(Mózes:III/11)               Szent Adorján falu adottságai révén főleg hallal adózott az egyháznak,
            és a földesurának, a Szeri Pousa családnak.
            A halat élve, sózva-szárítva, ill. füstölve tartósították és szállították.


                                             halszállító lajtos szekér.

              Ha túl sok halat fogtak, berakták a "piscinákba" (rekesztett holtág)
           de hűtővermekben is tárolták.
           Ha a halat élve kérték:kiemelték a piscinából és halszállító szekéren el-
           szállították. Ezekbe a szekerekben akár méteres halakat is tudtak szál-
           lítani. A sózott, szárított hal készítése: a halakat félig kettéhasították,
           kipucolták, majd besózva kirakták a szárítókötelekre. A nap megszárí-
           totta. A száraz halakat kötegelték és mehetett a piacra, vagy a felvá-
           sárlóhoz. (halfisérek)

                                             a halak szárítása kötélen

             A megmaradt belsőséget pedig üstökbe rakva elkezdték főzni iszonya-
          tos bűz kiséretében. A halzsírt szintén eladták, hisz a legjobb csizmaimpreg-
          náló szer volt--vízhatlanná tette a lábbeliket.

                Bertrandon de la Broquerie Burgundi lovag írja naplójában, 1433-ban:        

          "onnan lehetett tudni, hogy közeledünk a Tisza folyóhoz, hogy orrunk már
           érezte ezt a bizonyos iszonyatos halbűzt"
          "a Tiszában igen sok a hal, egyetlen folyóban sem láttam még ilyen sok
           óriási halat"

                    A halászat módszereit nem írom le, arra ott van:Herman Ottó: A
           Magyar halászat könyve. Megemlítem, hogy az apró "szemét" hallal nem
           foglalkoztak, hiszen ott úszkáltak a tíz-húszkilós pontyok, a méteres csu-
           kák, kecsegék. Megemlítem még a halak királyát, a harcsát. Abban a bő-
           séges időkben nem volt ritka a 300-400 kg-os, 3-4-méteres harcsa sem.

                                  Így ír erről Herman Ottó:

          "azt, hogy otthon van-e, merre áll a feje, azt "ki kellett tudni" bizonyos
           jelekből, melyet csak a tapasztalt vén tiszai halász szeme ismert föl"

           "a leginkább kiművelt szigonyosok mindenesetre a Tisza derekán laktak,
           volt is módjuk benne, mert a szőke folyam "kövér vize" mindenkoron bő-
           ven haltermő volt, különösen a harcsa sűrűn tanyázott benne és nagyra
           nőtt.


                             
                                            
                 Mint cserkész, résztvettem az 1940-es évek utolsó cserkésztáborban
             Tiszaszederkényi homokos Tiszaparton. Az esti tábortűznél mesélte egy
             öreg halász, ki akkor már csak révész volt: "az utolsó óriásharcsát az
             1930-as években fogtuk ki a felső kanyarban. Akkora volt, hogy két pa-
             rasztszekeret kellett összekötni, hogy a faluba szállításkor ne húzza a
             farkát a porban"
                A Mártélyi Tisza is bővelkedett óriási harcsákban. A alábbi fotón látha-
            tó harcsa bizony megvan 250 cm hosszú és legalább 120 kgr.
                                     Az utolsó Mártélyi óriásharcsa. Plóhn József fotója 1930-körül.

            A halételek mindennaposak voltak az asztalokon, s igen sokféle elkészí-
            tési módját ismerték.

            A Galgóczi-féle szakácskönyv írja: a csukát 27-féle módon lehet elkészí-
            teni. Bornemissza Anna szakácskönyve még erre is rácáfol:40-féle elkészí-
            tési módot ír le. (1680-évből)

           
                  " Az alföldön halászlegény vagyok én,
                   Tisza partján kis kunyhóban lakom én".......énekelték régen.                                                               
                             Az utolsó Mártélyi halásztanya a Tisza partján.

   
                  Mit mondtak főuraink egy jó bőjti halebéd után?

               Átkozott a hal a harmadik vízben!  S nyúltak a boroskupa után.
               A polgárok? A papok? Ugyanazt! Akkoriban nem igen ittak az embe-
               rek vizet, hiszen a szőlő bőven termett, olcsó volt a bor.
                                                IN VÍNO VERITAS!               (Erasmus)                                                                                                                      


             

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése